h1

Sinong magkakainterest?

June 6, 2012

Ilang beses na ba akong nag-imbita para makinig sa salita ng Dios? Hindi ko na rin mabilang sa daliri ko.  Ang interest ng tao, pawang pang-laman at ang pang-espiritual na bagay, binabalewala lamang. 

Hindi naman ako nagtataka, sapagkat noong ako ay nasa dati ko pang kinaaanibang reihiyon, ang makinig sa salita ng Dios ay wala sa aking bokabularyo.  Mas gusto ko ang pagpunta sa mga birthdays, piyesta, pagpunta sa malls at kung ano-ano pa na nakakaubos ng aking panahon.  Ganundin, mayroon ding nag-iimbita sa akin para dumalo sa mga Bible studies, pero sabi ko sa sarili ko, “hindi ko kailangan ang makinig diyan, basta ako sumisimba tuwing Linggo, okay na iyon, maawain ang Dios at ililigtas Niya ako sa araw ng paghuhukom.”

Wala ako sa posisyon para i-elaborate ang bagay na ito, kaya naman ang magagawa ko lamang ay mag-imbita muli sa inyo, na minsan sa buhay ninyo ay mabigyan ng pagkakataon ang sarili ninyong makinig sa salita ng Dios.  Habang may pagkakataong ibinibigay sa atin ang Dios, ipaubaya natin minsan ang ilang oras ng ating buhay.  Dahil sa pakikinig magsisimula ang lahat.  Subukan lang po natin mga kababayan na mapakinggan ito. Bukas, hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo, sigurado na ba tayo sa kinalalagyan natin at sa pinaniniwalaan natin?   Handa na ba tayo na humarap sa Maylalang ng ating buhay pagdating ng araw ng paghuhukom? 

Ang mga excuses marami, pero huwag sana tayo maubusan ng oras.  Ang pagkakataon parang pera, nauubos din.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: