h1

Pag-ibig sa Kapatid, Pag-ibig sa Dios

June 15, 2012

Narinig natin,” ang hindi umiibig sa kapatid na kaniyang nakikita ay paano makakaibig sa Dios na hindi niya nakikita”.  Mapapaglingkuran pala natin ang Dios at masasabing iniibig natin Siya kung iibigin natin ang ating mga kapatid sa kapatirang lagay ng Dios. Ito ang turo na naunawaan ko minsan sa paksa ni Bro. Eli Soriano, na hindi mo maririnig sa kanino mang mga lider ng relihiyon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: