h1

Larawang Inanyuan

August 24, 2012

Hindi naman kasi natin alam kung ano talaga ang mukha ng ating Panginoong Hesus.  At kahit basahin mo pa ang buong Bibliya, wala tayong mababasa na gumawa ang mga apostol o ang mga unang Kristiano ng larawang inanyuan, kasi nga alam na alam nila na bawal ng Dios iyon.

Dagdag na lamang ng mga relihiyong sumasamba sa mga larawang inanyuan ang mga bagay na nakikita natin, ang ipinamulat sa atin dito sa Pilipinas.  At ang anomang dagdag o kabawasan sa salita ng Dios ay masama, alam natin iyon pero marami sa atin nagkikibit-balikat lamang sa katotohanang ito.

Nakita ko ito sa Yahoo news, at talaga namang natawa ako.  Akala ko nga gawa ni Mr. Bean ito. Kilala ninyo naman siguro si Mr. Bean, iyong taong ginagawang katatawanan ang lahat ng mga bagay, tulad nito. (larawan sa ibaba)

Kung gusto talaga natin ng kaligtasan ng ating kaluluwa, susunod tayo sa kung anoman ang nakasulat sa Bibliya.  Naiisip ko kung patuloy parin kaya ang mga tao sa pagtitirik ng kandila at pagluhod sa larawang ito??

Ang bawal ay bawal. Huwag na sana nating idepensa ang mali.

Exodo 20:4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:

Simple lang naman ang salita ng Dios, kung tunay ngang iniibig natin Siya, susunod tayo sa utos Niya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: