h1

HOME: Where Christians Belong

September 1, 2012

 

 

Namulat ako sa kasabihang “there is no place like home” kung saan ang “home” na tinutukoy ang ating “tahanan” na kasama natin ang ating pamilya, si nanay, si tatay, ang mga kapatid o kaya’y mga anak o asawa.  Oo nga naman, sa tahanan o home kasi, hindi mo kailangang mag-iba ng pagkatao para lamang ma-please mo ang iyong kapwa, sa loob ng tahanan malaya kang gawin ang mga bagay na ninanais mo nang walang takot o pangamba na kung mayroon bang maninita sa iyo.  Pwede kang tumawa ng malakas o humagulgol ng iyak, pwede kang magrock and roll o kaya’y kumanta kahit wala sa tono ng walang ibang taong magtatawa sa iyo, dahil ang mga kasama mo ay kapamilya mo, sumusuporta at tinatanggap kung ano at sino ka.

Ngunit mayroon pa palang malalim na kahulugan ang “home” at ito ay aking napagtanto (ang lalim na tagalog yon ah) nang ako ay mapabilang sa Members Church of God International, mas kilala sa programang Ang Dating Daan. Ito ang bahay ng Dios na tinutukoy sa Bibliya, ang iglesia ng Dios.

1Timoteo 3:15        

Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan.

Ang “home” na binubuo ng Ama – Ang Dios, panganay na Anak – Panginoong HesuKristo at ang mga kapatid, mga tunay na Kristiano na sumusunod sa kautusan ni Kristo. Ang bahay ng Dios kung saan mayroong mga rules at regulasyon na dapat sundin.  May dapat at hindi dapat gawin para makapanatili sa pagtawag bilang tagpagmana ng pangako ng Dios – ang buhay na walang hanggan.  Sa bahay nga ng Dios, marami tayong mga ina, mga ama at mga kapatid sa pananampalataya.

Inaanyayahan ko kayong pumasok sa bahay ng Dios. Tara at makinig ng salita ng Ama na Makapangyarihan sa lahat at ng Kanyang Anak na si Jesus sa pamamgitan ng Kanyang sugong mangangaral, si Bro. Eliseo Soriano.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: