Archive for October, 2012

h1

Piyesta ng mga Patay

October 30, 2012

Ayokong sirain ang inyong mood sa pagpunta sa sementeryo upang alayan ng dasal, kandila, bulaklak, pagkain o kung ano pa man ang sa tradisyon ninyo sa pagdalaw sa inyong mga namayapang mahal sa buhay, pero sana mabigyan ninyo ng pagkakataong pakinggan ito.

Image
Araw ng mga patay o all souls’ day. Feast of Dead sa ibang termino.  Nakakatakot naman! Parang very horrific ang dating ‘ feast of dead’.  Paano magpipiyesta ang mga patay? Tatayo ba ang mga ito sa kani-kanilang hukay para magsaya?  Piyesta kasi di ba, kasiyahan na punong-puno ng pagkain, sayawan at awitan.  Paano nga ba magpiyesta ang mga patay?

Paganahin natin ang ating ‘search engine’, magsaliksik tayo ng kaunti kung paano at saan ba nagsimula ang mga bagay na ito.  Aha, ang sabi ng salaysay ni Mr. Wiki, ang araw ng mga patay na sineselebreyt tuwing November 2 ng mga Katoliko, ay pagaalay ng mga dasal at misa para sa mga namatay na tao na hindi naabot ang kasakdalan dito sa lupa, in short, nasa ‘purgatoryo’ pa ang mga ito.  Samantalang ang Araw ng mga Banal o All Saints Day (Nobyembre 1) ay mga namatay na naabot ang kasakdalan habang nasa lupa pa sila.

Ibig sabihin ba nito, kaya ipinagdiriwang ang araw ng mga patay ay para maalis ang mga kaluluwa nila sa ‘purgatory’??  Kailangan mag-alay ng mga dasal at misa para sa kaluluwa???  Ahhhh,,kaya pala natatandaan ko, kapag mga ganitong panahon, nagdadasal kami sa puntod ng mga yumao naming kamag-anak,,,,may nirerecite kami (nakalimutna ko na) at ang laging karugtong ng palit-ulit na dasal ay “para sa kaluluwa ni __________”.  At dumadagsa ang mga pamisa sa simbahan sa mga ganitong araw, bukod pa iyong naririnig mong nagpamisa para sa kaluluwa ng yumao sa mga ordinaryong misa.

Ang susunod ko namang tanong ay ito, Biblical ba ang araw ng mga patay?  Ang purgatory ba, nasa Bibliya ba ito?  Ang misa? Ang paulit-ulit na panalangin para sa kaluluwa ng mga patay ay makakalinis nga ba ng kanilang kasalanan?

Ang sa akin lang, habang nabubuhay iyong mahal mo, gawin mo na ang lahat ng mabuti sa kanya para kung mawala man siya sa mundo, hindi tayo magsisisi na nagkulang tayo.  Ang kasabihan nga ay ito “aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.”  Hindi na malalaman ng mga patay ang mga pinaggagawa natin sa mundong ito sapagkat sila nga ay patay na.

Advertisements