h1

Mensahe

August 14, 2013

By Cecille S. Perea

June 15, 2008

Nalulungkot ang anak ko, na sa inyo ay nagmahal

Ibinigay n’ya ang buhay, upang matubos ang sanglibutan

Pinasan n’ya ang krus, ang bigat ng pagdurusa

Upang kayo ay mabuhay, ng payapa at maligaya.

 

Ngunit kayong mga tao, na di marunong lumingon

Sa tumubos sa inyong sala, sa mahal ninyong Poon

Ako na kanyang Ama ang labis na nagdurusa

Sa nakikita kong ganti ng mga nilalang sa kanya.

 

Ang anak ko’y dumaraing, nagdurusa’t tumatangis

Baka hindi na tumagal, sa hirap na tinitiis

Ang kasalanan ng tao ay sobra na at labis labis

Yaman at kapangyarihan ang lagi ng nasa isip

At pagdating n’yo sa akin, anong inyong isusulit

Kung di pawang kasamaan kalungkutan sa aki’y hatid.

 

Ang sanglibutan ngayon, ay tigib ng lagim at pighati

Kasamaa’y lumalabis nililimot ang matuwid

Paghahangad sa kapangyarihan, inggitan ang nanaig

Matupad lang ang nais, kahit buhay ang mabuwis.

 

Marami sa nilalang ay mapagbalat kayo ang puso

Ginagamit ang ngalan ko upang sa kanila ay marahuyo

Ngunit di nila batid, kahit ito ay itago

Ako’y laging nakatitig, sa madlang puso’y walang maitatago.

Ngunit kung tunay ang nagmamahal

SA anak ko at sa Akin

Inaari itong baliw, nililibak ito mandin

Mapalad ang nilalang sa paghamak ay matiisin

Pagdating nila sa langit, ligaya ang kakamtin

Mapalad ang mababa, sila’y Aking itataas.

At aking ibaba naman ang nagpapakataas.

Kaya mga tao, linisin ang inyong puso

Alisin ang pag-iimbot at kasamaan sa inyong loob

Ang yaman at kapangyarihan, ito’y hanggang lupa lamang

Pagdating nyo sa itaas kayo’y aking huhusgahan.

 

Bigyan pansin ang inyong mga sarili

Mga buktot na hangarin, pawiin sa inyong isip

Tumingala kayo sa langit, manalangin at magsisi.

Ang madilim na landasin, liwanag ang hahalili.

At kung ang anak ko’y darating na, ito’y inyong madarama

Kaya habang may panahon, pagibig ang paghariin na.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: