h1

Bahay ng Dios

Ang lahat ng bahay may puno, at ang mga nakatira dito pawang may sinusunod na alituntunin.  Kung gumagalang tayo sa namiminuno sa atin, anomang regulasyon na mayroon ang bahay na iyon ay ating tutupdin ng buong puso kung maaari.

Ngunit hindi lahat ng tao sa mundo ay may bahay na tinitirhan, may maayos na bahay na inuuwian.  Isang bahay na kukupkop sa mga oras ng malakas na ulan at mainit na panahon, bahay na masisilungan.  Hindi lahat may bahay na matiwasay.  At hindi rin lahat gusto tumigil sa loob ng bahay, ang iba mas gusto sa labas.

Ang bahay na iba sa lahat ng mga bahay na iyong nalalaman, ang bahay ng Dios,  Members Church of God International, mas kilala sa programang Ang Dating Daan. Ito ang bahay ng Dios na tinutukoy sa Bibliya, ang iglesia ng Dios.

1Timoteo 3:15        

Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan.

Ikaw, saang bahay ka ba nabibilang?

Inaanyayahan ko kayong pumasok sa bahay ng Dios. Tara at makinig ng salita ng Ama na Makapangyarihan sa lahat at ng Kanyang Anak na si Jesus sa pamamgitan ng Kanyang sugong mangangaral, si Bro. Eliseo Soriano.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: