h1

Panalo na ang Dios

Sa dami ng pag-uusig, pagpapahiya, pagsisinungaling at paninirang-puri na natanggap ng Kapatid na Soriano dahil sa pagsasabi ng Totoo na nasa Bibliya, isang napakagandang bagay ang kanyang ipinahayag sa kongregasyon nitong huling 3-araw na pasalamat.

Sabi niya, minsan madami siyang iniisip, naiisip niya ang kabila-kabilang kaso na inisampa sa kaniya ng mga kalaban sa pananampalataya, sari-saring pag-uusig, sa telebisyon, sa radyo, sa internet, sa dyaryo, at kung ano-ano pa upang siya ay patahimikin, biglang ipinasaisip sa Kanya ng Dios, “okay lang yan, panalo naman AKO (Ama) sa huli, kahit nga ang Anak (Cristo) ko ipinahiya din, ipinako sa krus, at pinatay, ang mga propetang sinugo ko, ang mga apostol at evangelista ay pinag-usig rin”

Nakakapagpalakas ng kalooban, sa kabila ng pag-uusig, ang Dios na ating sinasampalatayan ay TAGUMPAY sa huli.  Kaya naman ang mga bagay na ikinasasama ng ating kalooban, bahala ang Dios sa kanila. Ang mga taong nang-uusig at nagpapahiya sa katauhan ng Kapatid na Eli, darating ang araw, maalaman ninyo, sawayin nawa kayo ng Dios.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: