Posts Tagged ‘Bibliya’

h1

Sinong Nagbabasa?

July 19, 2012

Naalala ko ang Bibliya sa bahay, kailan ko nga ba ito huling nabuklat. Ahhh,,,una mas gusto ko kasing basahin ang mga komiks ang pocketbooks noon, kaya naman ang Bibliyang iyon, naka-display lamang sa may altar. Oo, may maliit kaming altar, may rebulto ni Maria, may bulaklak at kandila.  At kapag naaalala kong magdasal, lumuluhod ako sa altar na yon, nanalangin kay Maria, tsk tsk tsk…’yan kasi ang naituro sa akin noong nasa Legion of Mary pa ako, grade 6 ata ako noon.  Manalangin kay Santa Maria.  Ilang buwan nga ba kaming nag-aral patungkol sa buhay ni Maria, pero wala akong naalala na nagbasa kami o nag-aral man lang ng Bibliya, kaya nga lumaki akong hindi ako marunong sa kapitulo at bersikulo, ngayon na lamang, nang makapakinig ako kay Bro. Eli Soriano sa programang Ang Dating Daan, ng minsan hindi ako makapagtutulog sa mga gabi dahil sa samu’t saring suliranin sa buhay.

 

Ang Bibliya na puno na ng alikabok, nakalagay sa taguan, sinong nagbabasa?  Hindi ba isinulat ito para basahin ng mga tao?  Sinong nagbabasa?  Unang pagbasa, pangalawang pagbasa…tanda ko pa ganyang sa Katoliko..dalawng sitas ang babasahin at ang ibang oras ay gugulin na sa sermon at mga tradisyon na hindi ko naman mabasa sa Bibliya.  Sino nga ba ang nagbabasa?  Pagpasok ko sa isang kompanya sa Makati, may Bibliya rin sa maliit nilang altar, nakadisplay, nakabukas sa bandang Levitico, sino ang nagbabasa?  Wala!

Akala ko WALA! Pero mayroon palang isang lalaki na masugid na nagbabasa ng Bibliya mula sa kanyang pagkabata.  Kaya pala kabisado niya ang Bibliya, mula Genesis hanggang huling aklat, ang Apocalipsis.  Siya iyong habang nagsasalita, “basa! basa!”, at sa isang episode lang ng programa niya, ang dami kong nabasang talata ng Bibliya, takang-taka, manghang-mangha, “meron palang ganoong nakasulat sa Bibliya?” And the rest is history.  Ngayon kaanib na ako sa grupong inaakay ni Bro. Eli Soriano, marunong na akong magbasa ng Bibliya, at tumutupad ng mga nakasulat doon sa awa at tulong ng Dios sa pagtuturo ni Bro. Eli.  Ngayon, hindi na ako lumuluhod kay Maria at sa bahay namin, walang altar ni rebulto, bawal ng Dios eh.

Ano ang nilalaman ng Bibliya, bakit hindi mo basahin ito? Click mo lang Bro.

Conscience and the Bible

Advertisements
h1

Walang Hanggang Pasasalamatan: 3-Araw na Pasasalamat sa Dios

July 9, 2012

Hulyo 6-8, 2012.

Hindi ko maipaliwanag sa salita ang galak na naramdaman ko sa mga hiwagang binuksan ng Kapatid na Eli Soriano at Daniel Razon nitong huling-tatlong araw, Hulyo 6-8, 2012, mga aral ng Dios na hindi mo maririnig sa ibang relihiyong nagsasaDios “daw”. Limang paksa na punong-puno ng katwiran, kaya naman busog na busog ang kapatiran sa katwiran.

Bago pa man sumapit ang Pasalamat sa Dios ng Buong Kapatiran (PBK o International Thanksgiving), sa Special Prayer Meeting (SPM) na ginanap noong Hulyo 3, isang paghahanda ang ipinaglingkod na paksa ng aming mga mangangaral. Paghahanda sa pagharap sa Dios upang magbigay ng haing pasasalamat. Ang apat na kondisyon bago humarap sa Dios upang maging katanggap-tanggap ang bawat isang kapatid sa Dios na naghahandog ng haing pasasalamat.

2Cronica 7:14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain.

Magpakumbaba. Ang isang lingkod ng Dios, tulad ng itinuro ng Kapatid na Eli ay kinakailangang magpakumbaba, magsisi a mga gawang kamalian, at ituring ang sariling walang kabuluhan sa harapan ng Dios. Kung mayroon mang tinatamasang kayamanan at karunungan sa buhay na ito, isipin ng lingkod ng Dios na siya ay isang aliping walang kabuluhan at ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay pawang nagmula sa Dios. Hindi sa kanyang sariling galing kundi sa pahintulot at tulong ng Panginoon.

Dumalangin. Sa pagharap nga sa Dios, ang pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin na may daing at pasasalamat, kung saan ating ipinahahayag ang ating mga pagsisi, at ating mga hiling sa Dios na lumikha ng lahat. Ang taimtim na panalangin ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Wala man tayong kwenta sa harapan ng maraming tao sa mundong ito, ngunit kung tayo ay gumagawa ng katwirang nasusulat sa Bibliya, at dalangin nga ng isang matuwid na tao ay kaluguran sa Kanya.

Kawikaan 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran.

Hanapin ang Kanyang Mukha. Ang mukha ng Dios ay siyang katwiran, ang aral na ating pinagsasalu-saluhan sa tuwing magkakatipon ang mga lingkod ng Dios. Sa ating pagahahandog ng haing pasasalamat, tuwina’y ating dapat hanapin ang katuwiran ng Dios.

Awit 17:15 Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran: ako’y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis.

Pagtalikod sa masamang lakad. Ang isang lingkod ng Dios, pagka nagnanais sumunod sa Dios, tatalikod sa kanyang masamang lakad at hindi na muling babalikan iyon.

1Tesalonica 5:22 Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.

Kaninong mangangaral sa kasalukuyan nga natin maririnig ang mga ganintong katwiran ng Bibliya upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa gagawing nating  paghahandog? Wala ngang kaparis ang mga sugong mangangaral ng Iglesia ng Dios sa ating kapanahunan. Ang Espiritu ng Dios ay sumasakanila, kaya naman ang katuwiran ng Dios ay lumabas sa kanilang bibig at ipinahahayag sa ating mga nagsisihanap ng lingap ng Panginoon.

Ang ang inihanda ng aming mga mangangaral sa tatlong-araw na nagdaan, super-super-super amazing at overwhelming na mga paksa, mga katuwiran ng Dios na walang katumbas na halaga ng salapi ng mundong ito. Wala talaga akong masabi kundi:

2C orinto 9:15 Salamat sa Dios dahil sa kaniyang kaloob na di masabi.

Magkita-kita muli tayo sa susunod na Pasalamat sa Dios ng Buong Kapatiran kung loloobin ng ating Panginoon. Salamat muli sa Kaniyang mga sugong mangangaral sa katauhan nina Kapatid na Eli Soriano at Kapatid na Daniel Razon, nagkaroon ng kabuluhan ang aking buhay sa mundong ito. Salamat sa Dios ng maraming maraming salamat.

 

 

Isang paanyaya:

Ang buhay sa mundong ito ay may katapusan, kahit gaano ka pa kayaman at katalino, sabihin nating nasa iyo na ang lahat, kapag namatay ka, hindi mo rin iyang madadala sa hukay.  Pero may kayamanang tinutukoy sa Bibliya na madadala natin hanggang sa kabilang buhay.  Gusto mo bang malaman kung paano magkakaroon ng kayamanang hindi tinatanga o kinakalawang man?

Nang bata tayo, ang gusto natin lumaki na para magawa natin ang mga nakikita nating ginagawa ng matatanda.  Sa ating paglaki halimbasa ay sa ating pag-aaral, ang gusto naman nating makatapos ng pag-aaral.  Sa ating pagtatapos, nakahanap tayo ng trabaho o nakapagtayo tayo ng isang negosyo, ang nais naman natin ay kumita ng maganda, bumili ng mga bagay na wala tayo noon.  Nang magawa mo na ang bagay na ito, may maganda kang kinikita, may maganda kang trabaho at nakakabili ka ng mga bagay na iyon naisin, ang gusto gusto naman natin, lumagay sa tahimik o magkaroon ng kapareha sa buhay, mag-asawa.  Nang makahanap ka ng kapareha sa buhay, ang nais mo, magkaanak, magkapamilya at mabigyan sila ng magandang kinabukasan.  Hanggang pati ang iyong pagtanda at pagreretire ay iyo na ring pinaghandaan.  Ang tanong, napaghandaan ba natin ang pagharap sa hukuman ng Dios?  Marami sa atin ang naniniwala na pagkatapos ng buhay na ito, mayroon pang isa pang buhay, ang kabilang buhay na tinatawag.  Na maaring sa walang hanggang buhay na kasama ang Dios at ang Panginoong Jesus o sa walang hanggang dusa, kasama ang diablo (si satanas) at ang mga masasamang tao na nagpakasama-sama at ang mga anghel na hindi tumalima sa Dios, katulad nga ni satanas.  Napag-isipan na ba natin kung saan natin gustong mapunta pagka lumipas na ang ating panahon sa mundong ito.  Sino ba naman ang gustong mapunta sa impiyerno, ang dagat-dagatang apoy na hindi namamatay ang apoy? Siyempre, sa matinong pag-iisip, ang nais natin sa buhay na walang hanggan.  Kaya naman, kung gusto natin ang isang bagay tulad nito, pinaghahandaan na ba natin na katulad ng paghahanda natin sa buhay na ito mula ng tayo ay musmos pa lamang?  Ang paghahanda ba natin ay sapat na upang makarating tayo sa kabilang buhay? Ang nalalaman ba natin at ginagawa natin bilang parte ng paghahanda ay naaayon sa kagustuhan ng Dios? O baka naman sa kagustuhan lamang ng tao?  Tara po mga kaibigan, sama-sama po tayong magsuri, suriin po natin ang mga relihiyon upang mapaghandaan natin ang buhay na walang hanggan na gusto nating maparoonan pagka dumating na ang araw ng Panginoon.

Isa sa mga natutunan namin sa 3-araw na pagpapasalamat sa Dios ay ito: EMMANUEL na kung liliwanagin ay “sumasaatin ang Dios”. Tanungin ninyo mga kaibigan ang inyong sarili, ang kinabibilangan ba ninyong relihiyon ay masasabi ninyong may “EMMANUEL”?  Suriin niyong mabuti mga kaibigan.  Ang iglesia ng Dios na nasa Bibliya, may pagkakakilalanlan. Una ang ARAL nito, dapat lapat sa sinasabi ng kasulatan.  Ang Mangangaral nito, dapat ang itinuturo, utos ng Dios at ni Kristo na ating Panginoon at hindi utos ng mga tao. Hindo po  porke may hawak na Bibliya ay nagsasaDios na, dahil kahit man si satanas ay nagpanggap na anghel ng kaliwanagan.  Kaya kailangan po talaga magsuri tayo.

h1

Bigay ng Dios

May 17, 2012

 

Hindi ka man mabigyan ng maraming materyal na bagay sa mundong ito na pinagkakaabalahan ng maraming tao sa ngayon, sapat na mabigyan ka ng ganitong biyaya mula sa itaas na nagsisilbing kasiyahan ng iyong mga araw sa mundo.

Sila ang mga anak natin na nagiging dahilan ng ating pagpupursigi sa buhay.  Nagbibigay kasiyahan sa mga araw ng iyong kalungkutan.  Ang kanilang mga simpleng tawa at walang-muwang na usapin na lumalabas sa kanilang bibig, ay kasiyahan na sa ating mga magulang. Sinabi ng mga manunulat sa atin, ang ating mga anak ay kayamanan.  Hindi ko mapagtanto kung paanong sila ay naging kayamanan sa murang isipan ko noon.  Pero nang makita ko sila, tunay na sila nga ang aking mga kayamanan.  Ang mga papuri at di-papuri sa kanila ay tagos sa ating mga magulang.

Nakakapagtaka na nga lamang ang ibang mga magulang na pagkatapos magpakasarap sa kama at makabuo ng bata ay papatayin sa sinapupunan pa lamang, kundi man ay itatapon sa mga basurahan kung ang bata ay hindi nakuha sa mga gamot pampalaglag.  Anong konsensiya meron ang mga taong ito na hindi ba nila nalalaman ang kaakibat na responsibilidad ng bawat ungol sa dilim.  Malaking at matagal ng isyu sa ating lipunan ang mga bagay na ito, ana anopat’ marami nang programa ang ipinalabas ng ating gobyerno upang masugpo kung hindi man ay mapaliit nag bilang ng gnaintong kaso.  Ngunit, sa paglipas ng panahon, ang problema ng teen-age pregnancy at abortion sa bansa ay lalong tumitindi at ano pa’t pabata ng pabata ang mga involve dito.

Kung paanong ang maraming mag-asawa ay nasasabik na mayakap ang kanilang parating na anak, ngunit hindi mapagkalooban, heto naman ang mga iresponsableng mga magulang na walang pakialam sa kanilang mga anak, at iaanak pa.  Ang kahirapan ba ang dapat isishin sa mga bagay na ito o ang kawalan ng kaalaman patungkol dito.  Hindi ko sinasabing sagot ang RH Bill sa hinaing na ito ng ating bansa, ngunit ang kaalaman hindi para murang isip na katulad ng nakasaad sa RH bill ang sinasabi, kundi sa munting tahanan natin dapat magsimula ang kaalaman at ipiaunawa ang responsibilidad sa maagang pag-aasawa at wala sa panahong pag-aanak.

Kung tayong mga magulang ay hindi alam ang mga bagay na ito, paano pa nga malalaman ng mga maliliit nating anak. Kaya nga sabi ay ituro mo sa bata ang dapat niyang lakaran di ba para pag siya ay tumanda ay hindi niya hiwalayan, sabi sa Biblia ay ito:

Kawikaan 22:6 Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan.

Kaya nga, ang bigay ng Dios sa atin ay ating alagaan ng higit, turuan ng mga dapat na naayon sa utos ng Dios para magsilaki silang may takot sa Dios at hindi liabilidad ng lipunan.  Umpisahan natin sa ating mga sarili, mga magulang, tayo mismo dapat ang mauna na makaalam ng kung ano ang dapat at kung ano hindi dapat, upang sa ganoon ay may maituro tayo sa ating mga anak, at sila naman sa kanilang magiigng mga anak.