Posts Tagged ‘Christianity’

h1

Mirror, Mirror on the……

March 2, 2013

How many hours do we consume in front of our mirror to make sure we are pleasant as we want to see by others?  Okay, minutes –(if really in a hurry, right?)  From tip of our hair down to our foot, we are ensuring we are perfectly pretty-handsome before we left the mirror in our wall.  Agree or not, this is the real scenario nowadays.

But to true Christians ( I emphasizing the word ‘true’ coz there are so-called Christians which is fake – simply because they follow not our Lord Jesus Christ’s commandments) the mirror they facing is no ordinary mirror day by day, every second of their lives – DOCTRINES!  Ensuring that they are pretty-handsome in the eyes of Almighty Creator is the most important to them by following the doctrines of Christ.

So when a Christian woman face the mirror (material mirror), the spiritual mirror will tell her this:

1Ti 2:9  In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;

And when someone done wrong to  Christian man, the mirror he facing will respond this:

Luke 6:27  But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,

Such mirror that we are facing everyday must be in our heart, so that we will not forget.

Thanks be to God!

Advertisements
h1

Do you have questions in faith, religion, etc? Ask Bro. Eli Soriano Now!

September 1, 2012

Most of us use social network for fun, to entertain ourselves and to connect to our friends and relatives.  Other use it for their research and schools’ assignment.

But have you ever think to use your social network to ask your preacher or pastor about your queries/doubts about your present religious affiliation, about your faith, about your salvation?  Are their lines open 24/7 to deal with your century old questions?  Asking personally your preachers are perhaps a hard one to do, because he may think his teaching is doubtful and cannot be comprehended at all and most probably he will put your eyes on you in a very unpleasant point.  Most pastors and preachers do not want to be asked.  Why? Because they do not know how to response Biblically and Logically.

Although the long-time and most-awarded religious program of Bro. Eli Soriano called ‘Ang Dating Daan” (The Old Path) or “Itanong Mo kay Soriano, Bibliya ang Sasagot” (Ask Bro. Eli, Bible will answer), wherein every questions is responded immediately by the host himself (Bro. Eli), can be watched in UNTV 37, live streaming in MCGI.org and angdatingdaan.tv websites, here is another access how our questions can be responded.

Write down your questions HERE.

 

h1

HOME: Where Christians Belong

September 1, 2012

 

 

Namulat ako sa kasabihang “there is no place like home” kung saan ang “home” na tinutukoy ang ating “tahanan” na kasama natin ang ating pamilya, si nanay, si tatay, ang mga kapatid o kaya’y mga anak o asawa.  Oo nga naman, sa tahanan o home kasi, hindi mo kailangang mag-iba ng pagkatao para lamang ma-please mo ang iyong kapwa, sa loob ng tahanan malaya kang gawin ang mga bagay na ninanais mo nang walang takot o pangamba na kung mayroon bang maninita sa iyo.  Pwede kang tumawa ng malakas o humagulgol ng iyak, pwede kang magrock and roll o kaya’y kumanta kahit wala sa tono ng walang ibang taong magtatawa sa iyo, dahil ang mga kasama mo ay kapamilya mo, sumusuporta at tinatanggap kung ano at sino ka.

Ngunit mayroon pa palang malalim na kahulugan ang “home” at ito ay aking napagtanto (ang lalim na tagalog yon ah) nang ako ay mapabilang sa Members Church of God International, mas kilala sa programang Ang Dating Daan. Ito ang bahay ng Dios na tinutukoy sa Bibliya, ang iglesia ng Dios.

1Timoteo 3:15        

Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan.

Ang “home” na binubuo ng Ama – Ang Dios, panganay na Anak – Panginoong HesuKristo at ang mga kapatid, mga tunay na Kristiano na sumusunod sa kautusan ni Kristo. Ang bahay ng Dios kung saan mayroong mga rules at regulasyon na dapat sundin.  May dapat at hindi dapat gawin para makapanatili sa pagtawag bilang tagpagmana ng pangako ng Dios – ang buhay na walang hanggan.  Sa bahay nga ng Dios, marami tayong mga ina, mga ama at mga kapatid sa pananampalataya.

Inaanyayahan ko kayong pumasok sa bahay ng Dios. Tara at makinig ng salita ng Ama na Makapangyarihan sa lahat at ng Kanyang Anak na si Jesus sa pamamgitan ng Kanyang sugong mangangaral, si Bro. Eliseo Soriano.

h1

ESoriano.wordpress: All About Christianity, Faith and Religion

August 31, 2012

If somebody is looking about Christians, Christianity, messenger sent by God, true preacher, words of God, Bible Authenticity, I suggest you click this blogsite and read:

http://www.esoriano.wordpress.com

Heard it already? Of course you do, just because it was hailed as “most educational to follow” blog by Mashable.com in 2009.  Sensible preacher the author is, his blogs are sensible to read as well, no sugar-coated words, all is plain, all is Biblical.

Care to visit his blog and learn Biblical things that you may not heard from others.

You may also like to visit:

http://www.elisoriano.com

http://www.twitter.com/broelisoriano

http://www.mcgi.org

http://www.theoldpath.tv

http://www.angdatingdaan.org

h1

Larawang Inanyuan

August 24, 2012

Hindi naman kasi natin alam kung ano talaga ang mukha ng ating Panginoong Hesus.  At kahit basahin mo pa ang buong Bibliya, wala tayong mababasa na gumawa ang mga apostol o ang mga unang Kristiano ng larawang inanyuan, kasi nga alam na alam nila na bawal ng Dios iyon.

Dagdag na lamang ng mga relihiyong sumasamba sa mga larawang inanyuan ang mga bagay na nakikita natin, ang ipinamulat sa atin dito sa Pilipinas.  At ang anomang dagdag o kabawasan sa salita ng Dios ay masama, alam natin iyon pero marami sa atin nagkikibit-balikat lamang sa katotohanang ito.

Nakita ko ito sa Yahoo news, at talaga namang natawa ako.  Akala ko nga gawa ni Mr. Bean ito. Kilala ninyo naman siguro si Mr. Bean, iyong taong ginagawang katatawanan ang lahat ng mga bagay, tulad nito. (larawan sa ibaba)

Kung gusto talaga natin ng kaligtasan ng ating kaluluwa, susunod tayo sa kung anoman ang nakasulat sa Bibliya.  Naiisip ko kung patuloy parin kaya ang mga tao sa pagtitirik ng kandila at pagluhod sa larawang ito??

Ang bawal ay bawal. Huwag na sana nating idepensa ang mali.

Exodo 20:4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:

Simple lang naman ang salita ng Dios, kung tunay ngang iniibig natin Siya, susunod tayo sa utos Niya.

h1

Listening to your Conscience

July 25, 2012

Have you ever been in the middle wherein two different sides reasoning out and you do know which to follow?  Someone is telling you “Go Ahead” while the other is telling you the reverse?  Who/What are they made of?

This ARTICLE will educate us of that “someone” whose inside of our being and the reason why he is reasoning with us.  Enjoy reading.