Posts Tagged ‘Christians’

h1

God deserves the best in us!

July 22, 2013

It is not about the heels nor the skirt I wear that gloomy afternoon, nor the hair style nor the hair accessories I always wear, it is not the free-make up face and non-accessorized ears and neck nor the lips that painted not by red stick,  it is about the opportunity that God gave me that afternoon to do my obligation as a Christian, of not forsaking gatherings in the name of our Lord.  It was a very hectic day for I had to finish my job before the clock tick or else I will be late.  The supposed 4-hour task  maybe finished at 8 o’clock perhaps, immediately done in 2 hours, I was late already but still have option to take the 8:30 Pm schedule on other nearby locale.  I opt to attend on our locale for still have other task as a locale officer.  I arrived late, and I felt sad.

When Bro. Daniel and Bro. Eli said that we as Christian must give the best to our God, for God deserves best in us, last Thanksgiving Day, I remember my many lapses and shortcomings, I feel sad because I know to myself sometimes I did not give my best.  But of course it is not the end of the world for me, for us who want to serve God, we still have chances to upgrade our services to our Lord.  I thank God first and foremost, for despite of too many lapses, He did not take my duties nor my life.  I thank God that He taught such wonderful topic to our leaders and share those magnificent things to us.

Yes, God deserves the best in us!  To God be the glory forever.

Advertisements
h1

HOME: Where Christians Belong

September 1, 2012

 

 

Namulat ako sa kasabihang “there is no place like home” kung saan ang “home” na tinutukoy ang ating “tahanan” na kasama natin ang ating pamilya, si nanay, si tatay, ang mga kapatid o kaya’y mga anak o asawa.  Oo nga naman, sa tahanan o home kasi, hindi mo kailangang mag-iba ng pagkatao para lamang ma-please mo ang iyong kapwa, sa loob ng tahanan malaya kang gawin ang mga bagay na ninanais mo nang walang takot o pangamba na kung mayroon bang maninita sa iyo.  Pwede kang tumawa ng malakas o humagulgol ng iyak, pwede kang magrock and roll o kaya’y kumanta kahit wala sa tono ng walang ibang taong magtatawa sa iyo, dahil ang mga kasama mo ay kapamilya mo, sumusuporta at tinatanggap kung ano at sino ka.

Ngunit mayroon pa palang malalim na kahulugan ang “home” at ito ay aking napagtanto (ang lalim na tagalog yon ah) nang ako ay mapabilang sa Members Church of God International, mas kilala sa programang Ang Dating Daan. Ito ang bahay ng Dios na tinutukoy sa Bibliya, ang iglesia ng Dios.

1Timoteo 3:15        

Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan.

Ang “home” na binubuo ng Ama – Ang Dios, panganay na Anak – Panginoong HesuKristo at ang mga kapatid, mga tunay na Kristiano na sumusunod sa kautusan ni Kristo. Ang bahay ng Dios kung saan mayroong mga rules at regulasyon na dapat sundin.  May dapat at hindi dapat gawin para makapanatili sa pagtawag bilang tagpagmana ng pangako ng Dios – ang buhay na walang hanggan.  Sa bahay nga ng Dios, marami tayong mga ina, mga ama at mga kapatid sa pananampalataya.

Inaanyayahan ko kayong pumasok sa bahay ng Dios. Tara at makinig ng salita ng Ama na Makapangyarihan sa lahat at ng Kanyang Anak na si Jesus sa pamamgitan ng Kanyang sugong mangangaral, si Bro. Eliseo Soriano.

h1

ESoriano.wordpress: All About Christianity, Faith and Religion

August 31, 2012

If somebody is looking about Christians, Christianity, messenger sent by God, true preacher, words of God, Bible Authenticity, I suggest you click this blogsite and read:

http://www.esoriano.wordpress.com

Heard it already? Of course you do, just because it was hailed as “most educational to follow” blog by Mashable.com in 2009.  Sensible preacher the author is, his blogs are sensible to read as well, no sugar-coated words, all is plain, all is Biblical.

Care to visit his blog and learn Biblical things that you may not heard from others.

You may also like to visit:

http://www.elisoriano.com

http://www.twitter.com/broelisoriano

http://www.mcgi.org

http://www.theoldpath.tv

http://www.angdatingdaan.org

h1

Listening to your Conscience

July 25, 2012

Have you ever been in the middle wherein two different sides reasoning out and you do know which to follow?  Someone is telling you “Go Ahead” while the other is telling you the reverse?  Who/What are they made of?

This ARTICLE will educate us of that “someone” whose inside of our being and the reason why he is reasoning with us.  Enjoy reading.