Posts Tagged ‘Dios’

h1

Ang Buhay Ko (Si Kristo)

August 3, 2016

Ang Buhay Ko (Si Kristo)

(Adaptation: Ang Buhay Ko by Asin)

 

I

Mula ng makilala ko ang dating daan

Ang buhay kong walang saysay,

Walang kahulugan

Ang mga gawaing di makatuwiran

Sa aral ng Dios Ama, ako ngayon ay

nabihisan.

 

II

Sa bautismo sa tubig ako ay nalinis

Simula ng bukas kay Kristo ako’y  lalakip

Ang ilaw na maghahatid doon sa langit

Nawa Ama maawa ka huwag akong mawawaglit.

 

 

Chorus:

Kay Kristo ang buhay na aking tinataglay

Siya rin ang dahilan kung ba’t ako nagtitibay.

Kay Kristo ang buhay na aking tinataglay

Siya rin ang dahilan kung ba’t ako nagtitibay.

 

 

III

Kaya ngayon ako’y narito upang ipaalam

Na hindi ako nagkamali  sa aking daan

Gantimpalang paraiso ang aking hangad

Kasama ang Ama at lahat ng mga banal.

 

Repeat Chorus 2X

 

Interlude

 

Repeat Chorus

Repeat Phrase I

 

 

Advertisements
h1

BALITA

August 3, 2016

This adaptation of Balita by Asin is dedicated to Bro. Eli Soriano and Bro. Daniel Razon. Salamat po sa Dios sa pagbibigay Niya ng mga tapat na mangangaral sa aming kalagitnaan.

BALITA

KORO:

Lapit mga kaibigan at makinig kayo

Sa mga Sugong may dalang balita galing kay Kristo
Katwiran na ikaliligtas, dalisay at totoo

Na marapat tanggapin ng lahat na  mga tao.

 

I

Mga Sugong mangangaral di nag-iimbot

Yaman, lakas, pati buhay di ipagdadamot

Mga sisidlang pili ng Dios, tagapagtanggol ng turo

Walang takot, di padadaig sa mga kaaway ng Dios .

 

II
Mula ng tinanggap ko ang mga sugo

Si Kristo ay nakita ng  isip at  puso

Natitik ang  Kaniyang aral, mga utos sinunod

Ngayon ang puso ay umaasa sa awa at tulong ng Dios.

 

Repeat Koro

III
Dati-rati ang buhay ko  pawang anino

Mga gawa ay masasama, hindi humihinto

Dati-rati kaibigan ko lahat ng bisyo,

Magulong tao, palalo,  walang pag-asa sa mundo.

 

IV

Ngayon nga’y nagbago ang katauhang ito

Isang bagong nilalang nabuo dito sa puso ko

Pagibig sa Dios natutunan, pati ng sa kaaway

Dahil sa mga tapat na alipin ng Dios nakilala ko.

 

Koro

Duul mga kaigsuunan nugpaminaw kamo (Hiligaynon)

Mga mensahero nga nagdala sa balita gikan kang Cristo (Cebuano)

Tungod niana nga hinungdan, putli ug matuod  (Cebuano) –

Aron dawaton sa tanan nga mga katawhan. (Cebuano)

 

_END_

 

Quipshere.com

#adaptation

h1

Sa Lihim

August 30, 2013

Nagkamali ako at salamat sa Dios sa Kanyang pagtutuwid. Purihin ang pangalan ng Dios, ang Kanyang kagandahang-loob ay magpakailanman.  Ang Kanyang kabutihan at mga biyaya ay sumasagana at hindi masayod.  Salamat ng marami sa Dios.

Sa tuwina pa nga, ang mga bagay na gustong ibulalas ng aking puso, maging sa kagalakan man o sa kapighatian, naisasaysay ko sa pamamagitan ng paraang ito.  At sa araw ng Pasalamat ng Katawan (PNK), ipinaunawa ng Dios kay Bro. Eli Soriano ang mga lihim na dapat nating ilihim lalo pa nga’t mga kahilingan natin sa Dios dahil sa sari-saring pag-uupasala ng mga kaaway ng katotohanan.  Sapagka’t sa lihim, mayroon tanging nakakakita, ang Ama na Makapangyarihan sa lahat.  Hindi kailanman makikita ito ng kalaban.

Tiningnan ko ang aking sarili, ang aking paggawa at paraan ng pananalangin. At nasabi ko , “kaya pala”.  Kaya simula sa oras na iyon hanggang sa may mabubuting pagkakataon na makapanalangin tayo sa Dios na Lumikha ng lahat ng bagay, itago natin sa ating mga puso ang ating mga daing at kahilingan sa Dios, sapagkat ang ating kaaway ay palaging nakahanda upang ito ay hadlangan.

 

Filipos 4:6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

 

7 At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.

 

Salamat sa Dios ng maraming marami.

h1

Salamat sa Dios sa Tungkuling Bigay

June 29, 2012

2 Corinto 9:15 Salamat sa Dios dahil sa kaniyang kaloob na di masabi.

 

Note: photo courtesy of brethren in faith.

 

h1

Umawit sa Dios

June 28, 2012

 

Kapag may problema o nalulungkot, marami sa atin makikita sa tomaan (beerhouse) na nagnga-iisip na ang beer o alak ay makapag-aalis ng sama ng loob na nararamdaman.  Pwede siguro ilang oras, oo, pero kapag nawala ang tama mo, nandoon pa rin ang problena, hindi naman talaga nawala.

Ang iba naman, sa pagkain idinadaan.  Bubusugin ang sarili hanggang masuka ka na sa kakain.

Ang iba naman kung may pera lang din naman ay idadaan sa pagsho-shopping ng kung ano-anong materyal na bagay.

Sa panonood nman ng sine ang iba.

Pero ang payo ng pantas na isinugo ng Dios sa kalagitnaan natin, para makaiwas sa sobrang kalungkutan dala ng mga suliranin ng buhay: umawit tayo sa Dios.  Bakit nga hindi?

“Halina oh mga kapatid

At tayo’y magsi-awit

Sa Dios Ama na nasa langit

Sa ati’y nagtangkilik”