Posts Tagged ‘tungkulin’

h1

Salamat sa Tungkuling Bigay

September 21, 2012

Sa Dios ang pasasalamat namin sa mga tungkuling ibinigay Niya sa amin. Tungkulin nagbibigay sa amin ng buhay. Isang mabuting pagkakataon upang makapaglingkod sa Dios ang pagganap sa isang tungkulin.

 

Isang Maligayang Pagpapasalamat sa Lahat.  Maraming Salamat sa Dios!!!

Advertisements
h1

Salamat sa Dios sa Tungkuling Bigay

June 29, 2012

2 Corinto 9:15 Salamat sa Dios dahil sa kaniyang kaloob na di masabi.

 

Note: photo courtesy of brethren in faith.